ผู้ที่สนใจสมัครงาน สามารถส่งประวัติ รูปถ่าย สำเนาวุฒิการศึกษาพร้อมระบุตำแหน่งที่สมัครที่หัวข้อ

ส่งมาที่ Email มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือสมัครด้วยตเองที่บริษัท ซีเอสเอ เครนเซอร์วิส เอเซีย จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 038-069570

หรือติดต่อคุณจิรภา ปานจันทร์ โทร :081-858-9561, 085-286-5187

 

                                    รายละเอียดงาน

           

                                                             - เดินสายไฟฟ้า และติดตั้งระบบไฟฟ้า บริการและการตรวจสอบ Load test

                                        - ติดตั้งงานไฟฟ้า เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามต้นทุนและให้เป็นไปตามแผนงาน

                                        - ปฎิบัติงานโดยทำการซ่อมแซมและดูแลบำรุงรักษา ไฟฟ้ากำลัง, เครื่องจักร, สาธารณูปโภค

                                          ภายในโรงงาน ทางด้านไฟฟ้าและเครื่องจักรกล

                                        - Service crane ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเครน ซ่อมบำรุง

                                        - ทำงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนำและการควบคุมของวิศวกรไฟฟ้า

                                        - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

                                   คุณสมบัติผู้สมัคร

 

                                        - เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป

                                        - ปวส. หรือปริญญาตรี. สาขาไฟฟ้า,เครื่องกลและสาขาที่เกี่ยวข้อง 

                                        - มีประสบการณ์ทำงาน 1 - 2 ปีขึ้นไป

                                        - มีใบ กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

                                        - หากมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

                                        - มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส

                                        - ทำงานภายใต้ความกดดันได้

                                        - มีความพยายามมความอดทนและพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆเพิ่มเติม

                                        - สามารถทำงานนอกเวลาทำงานปกติและปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

                                        - สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

                                     สวัสดิการ

 

                                        - ประกันสังคม

                                        - ประกันอุบัติเหตุ

                                        - โบนัส

                                        - ท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี

                                        - ชุดฟอร์มพนักงานเมื่อพ้นทดลองงาน

                                        - เมื่อทำงานครบปี มีพักร้อนปีละ 6 วัน

 

 

 

                                             รายละเอียดงาน

 

                                        - เพศชาย อายุ 21-35 ปี ขึ้นไป

                                        - ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี. สาขาเครื่องกลและสาขาที่เกี่ยวข้อง 

                                        - มีประสบการณ์ทำงาน 1 - 2 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

                                        - มีความรู้ด้านงานเชื่อม และสามารถทำงานบนที่สูงได้

                                        - มีความขยันและอดทน ชอบการเรียนรู้และซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูงและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

                                        - ทำงานภายใต้ความกดดันได้ และสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

                                          (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

                                        - สามารถทำงานนอกเวลาทำงานปกติและปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

                                        - มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานเชื่อมรางเครนท่าเรือและโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

                                        - สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

                                        - ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียนนักศึกษาภาควิชาทหารมาแล้ว

 

                                             คุณสมบัติผู้สมัคร

 

                                        - เพศชาย อายุ 21-35 ปี ขึ้นไป

                                        - ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี. สาขาเครื่องกลและสาขาที่เกี่ยวข้อง 

                                        - มีประสบการณ์ทำงาน 1 - 2 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

                                        - มีความรู้ด้านงานเชื่อม และสามารถทำงานบนที่สูงได้

                                        - มีความขยันและอดทน ชอบการเรียนรู้และซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูงและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

                                        - ทำงานภายใต้ความกดดันได้ และสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

                                           (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

                                        - สามารถทำงานนอกเวลาทำงานปกติและปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

                                        - มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานเชื่อมรางเครนท่าเรือและโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

                                        - สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

                                        - ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียนนักศึกษาภาควิชาทหารมาแล้ว

 

                                 สวัสดิการ

 

                                        - ประกันสังคม

                                        - ประกันอุบัติเหตุ

                                        - โบนัส

                                        - ท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี

                                        - ชุดฟอร์มพนักงานเมื่อพ้นทดลองงาน

                                        - เมื่อทำงานครบปี มีพักร้อนปีละ 6 วัน